یکشنبه, 27 آبان 1397

 

دوره آموزشی

 

برگزاری دوره آموزشی مبنای علم حقوق در شرکت آب منطقه ای قم

دوره آموزشی مبنای علم حقوق در تاریخ 96/06/23 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: جهت آشنایی مدیران پایه شرکت دوره آموزشی مبنای علم حقوق از سری دوره های ویژه مدیران پایه  در روز پنج شنبه مورخ 96/06/23 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.  

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت