پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

کمیته راهبردی

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

ششمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 96/05/29 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در این جلسه اشکالات و ابهامات ورود اطلاعات به سامانه MCDM   بررسی  و مقرر شد هر گونه آمار درخصوص  طرح احیاء و تعادل بخشی  تنها از سامانه مذکور ارسال گردد . در ادامه جلسه برنامه عملیاتی اجرای طرح تعادل بخشی در محدوده مطالعاتی قم – کهک مورد بررسی  قرار گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت