پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

 

مراسم معارفه سرپرست امور منابع آب قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: روز شنبه مورخ ۹۳/۵/۱۱ مراسم معارفه و تودیع سرپرست جدید امور منابع آب قم برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  روز شنبه مورخ ۹۳/۵/۱۱ مراسم معارفه و تودیع سرپرست جدید امور منابع آب قم برگزار شد. در این مراسم که مدیرعامل ، معاونت حفاظت و تعدادی از مدیران شرکت حضور داشتند. حاجی حسینی مسگر از تلاشهای، مجدانه، دلسوازنه و صادقانه  مهندس گلی تقدیر و عباس کرم گنجه را بعنوان سرپرست امور منابع آب قم معرفی نمود.
منبع خبر: