چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

رها سازی آب

 

رها سازی آب سد 15 خرداد

رها سازی آب سد 15 خرداد از روز پنجشنبه مورخ 96/05/05 ساعت 8 صبح و به میزان پنج (5) متر مکعب در ثانیه آغاز شد  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم :  با توجه به در خواست سازمان جهاد کشاورزی استان و براساس تصمیمات اتخاذ شده  بین معاونت عمرانی استانداری ، سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل حفاظت از محیط زیست ، ذیمدخلان و  شرکت آب منطقه ای قم و جهت تأمین بخشی از حقابه زیست محیطی  اراضی پایین دست سد 15  خرداد  از ساعت 8 صبح  روز پنجشنبه مورخ 96/05/05 رها ساری آب با دبی اولیه  5 (پنج ) متر مکعب در ثانیه  آغاز و قرار است  در مجموع  پنج (5) میلیون متر مکعب آب  با نظارت  جهاد کشاورزی به  نماینده حقابه بران و کشاورزان  تحویل گردد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت