چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

کمیته راهبردی

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

سومین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز پنج شنبه مورخ 96/03/18 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مهندس علی مددی معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و دبیر کمیته راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت با  اشاره به دستور کار  جلسه افزود: در ابتدا آقای مهندس زبردست نماینده مشاور دزآب در قم معرفی شد در ادامه  در موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:  الف: برقی نمودن چاههای دیزلی دارای مجوز با بررسی در کمیته سه گانه طبق  نامه های ابلاغی ب: بررسی وضعیت اکیپ های گشت و بازرسی طبق دستورالعمل و بودجه اختصاصی ج:  چگونگی اجرایی نمودن پرکردن چاههای غیر مجاز د: اطلاح پروانه های بهره برداری چاهها با توجه به نیاز آبی و سطح کشت اراضی

منبع خبر: روابط عمومی شرکت