پنجشنبه, 31 خرداد 1397

 

بازدید

 

بازدید مدیر عامل شرکت مدیریت منابع ایران از حوضه قمرود

مهندس حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران روز پنجشنبه 96/02/21 از آخرین وضعیت انتقال آب از حوضه دز به قمرود بازدید کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  در این بازدید که مهندس حاجی حسینی مسگر مدیر عامل  و تعدادی از معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای قم حضور داشتند. مهندس حاج رسولیها مشاور وزیر و مدیر عامل شرکت مدیریت  منابع آب ایران از  سد 15 خرداد و بخش های مختلف  تقسیم آب در استانهای مرکزی و قم بازدید کردند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت