چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

انتصاب

 

انتصاب معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای قم

طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم آقای مهندس سید سعید حسنی بعنوان معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای قم تعیین و منصوب شد.  

به گزرش روبط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در بخشی از حکم مهندس حاجی حسینی مسگر آمده((نظر به مراتب تعهد و شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به ا بلاغ ساختار سازمانی شرکت طی نامه شماره 95/100/6431 مورخ 95/04/08 مشاور محترم وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، به موجب این ابلاغ به مدت یکسال به  سمت معاون  برنامه ریزی شرکت منصوب می گردید.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت