چهارشنبه, 4 مهر 1397

 

انتصاب

 

اعضای کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای قم تعیین شدند

طی حکمی از طرف مدیر عامل، اعضای کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای قم برای مدت دو سال تعیین شدند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 206/93/11852 مورخ 93/09/05 که طی نامه شماره 200/93/13473 مورخ 93/10/07 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری و با هدف ساماندهی وضعیت کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ابلاغ گردیده است به استناد بند 2 بخشنامه صدرالاشاره و مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/06/00 شورای عالی فناوری اطلاعات و  برابر نامه شماره 95/192/22896 مورخ 95/11/11 مدیرکل محترم دفتر فن آوری اطلاعات توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، اعضای کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت  آب منطقه ای قم برای مدت دو سال طی حکمی از طرف مدیر عامل به شرح ذیل منصوب  شدند:

1-مجتبی علی مددی

2- سید محمود هاشمی

3- علی خلج

4- شعبانعلی یوسفی خطیر

5- سید سعید حسنی

6- محمد باقر رشاد

منبع خبر: روابط عمومی شرکت