پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

انتصاب

 

تعیین اعضای کمیته سرمایه انسانی شرکت آب منطقه ای قم

طی حکمی از طرف مدیر عامل، اعضای کمیته سرمایه انسانی شرکت آب منطقه ای قم برای مدت دو سال تعیین شدند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره206/93/11852 مورخ 93/09/05 ابلاغ شده طی نامه شماره 200/93/13473 مورخ 93/10/07 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری و موضوع نامه شماره 93/191/24343 مورخ 93/12/23 معاون تحقیقات ، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران و به استناد بند 3-2 بخشنامه صدرالاشاره و برابر نامه شماره 95/192/22896 مورخ 95/11/11 مدیر کل محترم دفتر فن آوری اطلاعات توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران،  اعضای کمیته سرمایه انسانی شرکت  آب منطقه ای قم برای مدت دو سال طی حکمی از طرف مدیر عامل به شرح ذیل منصوب  شدند:

1-شعبانعلی یوسفی خطیر : عضو

2- سید سعید حسنی:  عضو

3- سید محمود هاشمی: عضو صاحب نظر

4- زهرا عرب نژاد: عضو و دبیر

منبع خبر: روابط عمومی شرکت