یکشنبه, 28 مرداد 1397

 

انتصاب

 

صدور حکم انتصاب تعدادی از مدیران در شرکت آب منطقه ای قم

طی احکام جداگانه ای از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم تعدادی از مدیران در سمت خود ابقاء و تعدادی منصوب شدند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  با عنایت به تغییرات در ساختار سازمانی شرکت که به شماره 95/100/6431 مورخ 95/04/08، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ابلاغ گردید، از طرف  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم انتصابات ذیل صورت گرفت:

1-حسین رضا حاجی : مدیر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی

2- محمد دانشور: مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی

3- عطیه نظری: سرپرست گروه تحقیقات کاربردی شرکت

منبع خبر: روابط عمومی شرکت