یکشنبه, 27 آبان 1397

 

انتصاب

 

مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم منصوب شد

طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم آقای سید محمود هاشمی بعنوان مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم منصوب شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  در بخشی از حکم مهندس حاجی حسینی مسگر آمده(( با عنایت به تعهد، تخصص و سوایق مدیریتی مفید  جنابعالی، ضمن تشکر از تلاشهای شما در دوران تصدی مسئولیت مدیریت دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل  بموجب این حکم  به بعنوان مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم  منصوب می  شوید تا با تعامل موثر با واحدهای تابعه نسبت به شناسایی تنگناهای سازمانی و چالشهای پیش رو شرکت اقدام و بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی، نتایج پیگیریها را به صورت مستمر گزارش نمایید همچنین تجزیه و تحلیل وضعیت و مشکلات موجود، ارائه سازو کارهای اجرایی مناسب و بسترهای لازم برای پیاده سازی و اجرای تصمیمات مدیریت از جمله مواردی است که انتظار دارد برای تحقق آنها کوشش شده و مورد اهتمام ویژه قرار گیرد))

منبع خبر: روابط عمومی شرکت