پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

کمیته راهبردی

 

بیستمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: بیستمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 95/11/25 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

آقای رحیمی نماینده شرکت پاراب فارس به ارائه  گزارش  اقدامات صورت گرفته در طرح تعادل بخشی  و احیاء استان  قم که  بصورت پاورپوینت بود اقدام نمود و مدعوین نظرات خود را برای موارد مختلف مندرج در گزارش  بیان کردند.احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت با تأکید بر پر نمودن چاههای غیر مجاز افزود: باید چاههای غیرمجازی که دبی برداشت بالایی دارند و چاههای دارای اضافه برداشت که اقدامات قانونی و قضائی برای  برخورد با آنها انجام گرفته هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت