پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

قطعی آب

 

قطعی آب انتقالی از سرشاخه های دز به قمرود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم : بنا به درخواست شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم آب انتقالی از سرشاخه های دز به قمرود از مورخ 95/10/25 الی 95/11/10 قطع می باشد.  

منبع خبر: روابط عمومی شرکت