چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

گارگاه آموزشی

 

برگزاری دوره آموزشی مواد مخدر و پیامدهای سوء آن در شرکت آب منطقه ای قم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم : دوره آموزشی مواد مخدر و پیامدهای سوء آن روز پنجشنبه مورخ 95/06/18 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار گردید  

مهندس صادق حیدری مقدم مدیر دفتر بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای قم  هدف از تشکیل این دوره را آشنایی همکاران با انواع مواد مخدر و اثرات آنها از جنبه های مختلف و همچنین آشنایی با عوامل موثر در اعتیاد و پیامدهای ناشی از آن  برشمرد. این جلسه آموزشی با همکاری  شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  و سازمان مدیریت و برنامه ریرزی استان قم برگزار گردید

منبع خبر: روابط عمومی شرکت