یکشنبه, 27 آبان 1397

 

سد کوچری

 

انتقال حوضه به حوضه آب صرفاً جهت مصارف شرب می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: سدکوچری روز دو شنبه مورخ 95/06/08 با حضور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو، نمایندگان قم واصفهان در مجلس ، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، استانداران قم و اصفهان و سایر مسئولین استانی افتتاح شد  

مهندس حمید چیت چیان وزیر محترم نیرو در این مراسم به خبرنگاران گفت: طبق مصوبه شورای عالی آب انتقال حوضه به حوضه آب فقط جهت مصارف شرب می باشد  و آب انتقالی به قم نیز در بخش کشاورزی مصرف نخواهد شد

منبع خبر: روابط عمومی شرکت