یکشنبه, 27 آبان 1397

 

کمیته راهبردی

 

برگزاری هشمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: هشمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز دو شنبه مورخ 95/05/4 در سالن جلسات شرکت برگزار شد  

مهندس احمد حاجی حسینی مسگر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم  ضمن تأکید برتقویت اکیپ های گشت و بازرسی افزود: محور های اصلی فعالیت شرکت  در طرح احیاء و تعادل بخشی باید پرکردن چاههای غیر مجاز،  خرید و نصب کنتورهای هوشمند باشد. ایشان با اشاره به مطرح شدن بحث  پرکردن چاههای غیر مجاز در شورای حفاظت استان و شهرستان بیان نمود : با بخشداران  بخش های مختلف استان  نیز جلساتی برگزار شد و  روند اجرای کار برای بخشداران تشریح  شد که آنها نیز  پبشهادات و نظرات خود را بیان نمودند. حاجی حسینی مسگر عنوان کرد: بعد از طی کردن مراحل قانونی نسبت به پر کردن چاههای غیر مجاز استان اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت