یکشنبه, 27 آبان 1397

 

رها سازی آب سد15 خرداد

 

رها سازی آب سد 15 خرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: به مناسبت عید سعید فطر و با توجه به در خواست سازمان جهاد کشاورزی ، آب سد 15 خرداد از روز چهارشنبه مورخ 95/04/16 به مدت شش روز با دبی 7(هفت) متر مکعب بر ثانیه و به میران سه میلیون متر مکعب رها سازی شد  

براساس تصمیمات اتخاذ شده در  جلسه بین معاونت عمرانی استانداری ، سازمان جهاد کشاورزی ، نظام صنفی کشاورزان استان و شرکت آب منطقه ای قم جهت جلوگیری از خشک شدن اشجار و زراعت حقابه بران پایین دست سد 15  خرداد  از ساعت 8 صبح  روز چهارشنبه مورخ 95/4/16 تا ساعت 17 عصر روز دوشنبه مورخ 95/4/21 رها ساری آب سد صورت پذیرفت.در مدت 6 روزمقدار 3 (سه) میلیون متر مکعب آب  با نظارت نماینده جهاد کشاورزی به  نماینده حقابه بران و کشاورزان  تحویل گردید. البته این مقدار آب سال گذشته  نیز رها سازی شده بود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت