پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

کمیته راهبردی

 

جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 95/03/4 در سالن جلسات شرکت برگزار شد  

مهندس مجتبی علی مددی معاونت حفاظت و  بهره برداری از منابع آب شرکت برای  پنجمین جلسه کمیته راهبری در سال 95 سه  دستور کار مطرح نمودند: الف- اتخاذ تصمیم در خصوص تسهیم اعتبارات طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب ب- کفتگو و بررسی وضعیت عملکرد ((ساماب)) ج- آخرین وضعیت انسداد چاههای غیر مجاز در حوزه عملکرد شرکت و در ادامه ایشان  از اعضاء خواست در رابطه با  دستور کار اعلام شده گزارشات اقدامات انجام شده را  ارائه نمایند

منبع خبر: روابط عمومی شرکت