یکشنبه, 27 آبان 1397

 

کمیته راهبردی

 

جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب ، رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان و سایر اعضاء روزیکشنبه مورخ 95/02/26 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

مهندس رضا محمدی احمد آبادی رئیس اداره آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به آغاز بکار سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات منابع آب (ساماب) در استان قم از اوایل اردیبهشت سال جاری تأکید کرد: در حال حاضر دبیرخانه شرکت کار پیشخوان دولت را انجام می دهد تا زیر ساخت واگذاری کار به دفاتر پیشخوان دولت فراهم گردد . ایشان ثبت درخواست اولیه متقاضی، استعلام گیری، پرداخت قبوض، مطلع کردن متقاضی از وقت کارشناسی ، ثبت قرارداد حفاری و... را از وظایف اصلی دفاتر پیشخوان دولت برشمرد که با واگذاری و برون سپاری این فعالیت ها در وقت و هزینه مراجعین  صرفه جویی خواهد شد و متقاضی می توانند در روستاها به دفاتر IcT روستایی ودر شهرها به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست خود را ارائه و پیگیری نمایند

منبع خبر: روابط عمومی شرکت