چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

اطلاعیه

 

اطلاعیه مهم و فوری

به اطلاع کشاورزان و بهره برداران محترم می رساند:  

در اجرای سیاستهای دولت در راستای برون سپاری فعالیت های اداری با هدف چابک سازی  و تسریع در رسیدگی به درخواست ها و افزایش سطح کیفی خدمات و در جهت تکریم ارباب رجوع محترم، از تاریخ 95/02/01 سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین با نام اختصاری((ساماب)) در شرکت آب منطقه ای شروع شد.بر اساس اهداف و برنامه زمان بندی تعیین شده، مقرر است به زودی با آموزش دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT  روستایی ، مراجعات حضوری بهره برداران محترم به شرکت کاملاً حذف و یا تا حد ضرورت کاسته شده و ارائه کلیه درخواستها و پیگیری آنها از طریق دفاتر مذکور و بصورت الکترونیکی و از راه دور بدون نیاز به حضور بهره بردار در امور آب انجام شود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت