چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

پیش آزمون

 

پیش آزمون طرح ملی دانش آموزی نجات آب(داناب) استان قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در راستای اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب در سال تحصیلی 95-94 پیش آموزن این طرح در مدارس دوره اول متوسطه استان قم برگزار شد  

مطابق با   شیوه نامه ابلاغی در هفته اول اسفند  ماه 94 قبل از شروع آموزش  پیش آزمون بعمل آمد و آموزش دانش آموزان توسط معلمین رابط آغاز شد

منبع خبر: روابط عمومی شرکت