یکشنبه, 27 آبان 1397

 

جلسه مشترک

 

جلسه مشترک امور اراضی ، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه ای قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در روز پنج شنبه مورخ 94/10/24 جلسه مشترک بین امور اراضی، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل آب منطقه ای ، رئیس اداره امور اراضی، رئیس اداره واگذاری اراضی منابع طبیعی و مدیر شهرستان جهاد کشاورزی استان قم و سایر اعضاء در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

در ابتدای جلسه احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم ضمن خوش آمدگویی  به مدعوین افزود : یکی از طرحهای که شرکت آب منطقه ای قم در دست  اجرا دارد طرح  احیاء و تعادل بخشی می باشد که یکی از  پروژه های مهم این طرح پرکردن چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای پروانه دار می باشد. البته  اجرایی شدن این طرح کمک همه ادارات و سازمانهای مرتبط را می طلبد و تعامل بیشتر بین ادارات وسازمانها بسیار موثر  خواهد بود لذا  در این راستا جهاد کشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی می توانند بیشتر از سایر ادارات به مجموعه وزارت نیرو در جهت پیشبرد اهداف  تعیین شده کمک کنند. در ادامه اعضاء به بیان نظرات خود پرداختند و مقررشد جهت  اجرای طرح در استان  همکاری لازم از سوی ادارات مذکور صورت پذیرد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت