یکشنبه, 27 آبان 1397

 

بیست و یکمین جلسه

 

بیست ویکمین جلسه کمیته حفاظت و کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: بیست و یکمین جلسه مشترک کمیته حفاظت و کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل و سایر اعضاء روز پنج شنبه مورخ 94/10/10 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

در ابتدا جلسه مهندس حسین احمدی کارشناس حفاظت از منایع آّب با تأکید بر اهمیت ساماندهی پرونده های موجود در شرکت افزود: برای ساماندهی پرونده ها کارههای مقدماتی لازم است که می توان به تهیه نرم افزار مدیریت و نصب در سامانه ساماب اشاره کرد . ایشان بیان داشت: ساماندهی اسناد به دو صورت فیزیکی و الکترونیکی صورت می گیردکه ساماندهی الکترونیکی شامل اسکن، کد گذاری، بارگذاری ، آموزش پرسنل، پشتیبانی فنی و استقرار سیستم می باشد واجرای پروژه ساماندهی شامل شناسایی اسناد و مدارک، طبقه بندی مدارک، تهیه لیست مدارک می باشد که شروع کار با اسکن و کد گذاری پرونده ها همراه خواهد بود . که البته اینکار به شرکت مشاور واجد شرایط  واگذار خواهد شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت