پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

 

شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم : شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان قم روز چهارشنبه مورخ 94/08/20 با حضور مدیران عامل شرکتهای آب و آبفا، آبفار، تولید و توزیع برق در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای برگزار شد .  

احمد حاجی حسینی مسگر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و  رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آّب و برق استان قم با استناد به دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو ،محورهای اصلی فعالیت و وظایف شوراهای استانی را یادآوری و هدف از تشکیل جلسات  را  : ایجاد یکپارچگی و انسجام در امور آب و آبفا،آب و برق ، پرهیز از موازی کاری و تداخل در فعالیتهای صنعت آب و برق،  تحکیم زمینه های همکاری در جهت هم افزایی فعالیتهای وزارت نیرو در استان و رفع مشکلات بین شرکتها و همکاری در انجام  فعالیتهای مشترک  برشمرد. حاجی حسینی مسگر مهمترین اولویتهای راهبردی صنعت آب و برق  استان را عملیاتی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی صنعت آّب و برق منطبق با اهداف و سیاستهای ابلاغی وزارت نیرو ،  تأمین و جذب منابع مالی استانی و ملی به منظور استفاده در تکمیل پروژه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در حال اجراء و توسعه طرحهای تأمین آب و برق با رویکرد اشتغال زایی ، مدیریت مصرف(تقاضا) آب و برق استان و مرتفع نمودن مسائل مالی و اقتصادی شرکتها عنوان نمود.در ادامه مدیران عامل شرکتهای آبفا ، آبفار ، توزیع و تولید برق گزارش و برنامه های  حوزه مدیریت خود را ارائه نمودند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت