پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

 

جهاد کشاورزی مکلف به ارائه الگوی کشت مناسب برای مصارف کشاورزی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم  

آقای مهندس حبیبی معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع استان قم که در روز سه شنبه 94/06/17 در سالن جلسات جوادالائمه برگزار شد.  ضمن اعلام وضعیت بحرانی آب در سطح کشور و اشاره به تصمیمات اشتباهی که در سنوات گذشته در مورد توسعه بهره برداری به ویژه در بخش آب زیرزمینی اتخاذ شده از ایجاد عقلانیت در دولت جدید که به صورت ویژه در قالب تشکیل جلسات شورای عالی منابع آب محقق گردید ابراز خرسندی نمود به طوریکه تعداد جلسات برگزار شده شورایعالی آب در 2 سال گذشته بیش از 12 جلسه بوده و تکالیفی را برای سایر دستگاههای غیر از وزارت نیرو تعیین کرده است.از مهمترین تصمیمات این جلسات مصوبه سوم جلسه پانزدهم شورا در خصوص تعیین آب قابل برنامه ریزی سطحی و زیرزمینی برای مصارف مختلف می باشد که این موضوع برای 609 محدوده مطالعاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است.همچنین بر اساس بند دیگر مصوبه شورای عالی آب مقرر شده است چنانچه حجم پروانه های صادره در یک دشت از حجم قابل برنامه ریزی بیشتر شد پروانه چاهها  بایستی تعدیل شود.ضمناً در بند 5 و 6 مصوبات، وزارت خانه های جهاد کشاورزی و کشور مکلف به ارائه الگوی کشت مناسب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز گردیده اند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت