دوشنبه, 31 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:356

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 296

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:296

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:335

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:332

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:565

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:252

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:542

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:317

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:445

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:406

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:440

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1918

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1918

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 449

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:449

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:440

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:340

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:294

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 654

نمایش مشروح آگهی

بازدید:654

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 288

نمایش مشروح آگهی

بازدید:288

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 312

نمایش مشروح آگهی

بازدید:312

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 327

نمایش مشروح آگهی

بازدید:327

« 1 2 3 4 5 » صفحه: