شنبه, 4 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:311

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 536

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:536

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:245

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:522

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:306

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:425

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:393

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:425

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1877

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1877

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:434

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:425

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 328

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:328

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:282

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 640

نمایش مشروح آگهی

بازدید:640

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 277

نمایش مشروح آگهی

بازدید:277

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 295

نمایش مشروح آگهی

بازدید:295

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 313

نمایش مشروح آگهی

بازدید:313

عملیات اجرایی پروژه تزریق و بهسازی بدنه سد کبار واقع در استان قم مناقصه یك مرحله‌ای 274

نمایش مشروح آگهی

بازدید:274

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 383

نمایش مشروح آگهی

بازدید:383

اصلاحیه شماره یک بهره برداری ، نگهداری و تعميرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسسیسات انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 287

نمایش مشروح آگهی

بازدید:287

« 1 2 3 4 5 » صفحه: