پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:240

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:504

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 299

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:299

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:412

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 383

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:383

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:415

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1864

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1864

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 427

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:427

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 418

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:418

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:320

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 277

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:277

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 632

نمایش مشروح آگهی

بازدید:632

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 272

نمایش مشروح آگهی

بازدید:272

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 291

نمایش مشروح آگهی

بازدید:291

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 307

نمایش مشروح آگهی

بازدید:307

عملیات اجرایی پروژه تزریق و بهسازی بدنه سد کبار واقع در استان قم مناقصه یك مرحله‌ای 268

نمایش مشروح آگهی

بازدید:268

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 377

نمایش مشروح آگهی

بازدید:377

اصلاحیه شماره یک بهره برداری ، نگهداری و تعميرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسسیسات انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 280

نمایش مشروح آگهی

بازدید:280

اجرای تاسیسات هیدرولیکی سد کبار قم مناقصه یك مرحله‌ای 303

نمایش مشروح آگهی

بازدید:303

تجهیز ساختمان تله متری طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 283

نمایش مشروح آگهی

بازدید:283

« 1 2 3 4 5 » صفحه: