شنبه, 28 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:403

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1844

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1844

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 418

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:418

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:412

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:311

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:272

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 629

نمایش مشروح آگهی

بازدید:629

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 265

نمایش مشروح آگهی

بازدید:265

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 284

نمایش مشروح آگهی

بازدید:284

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 302

نمایش مشروح آگهی

بازدید:302

عملیات اجرایی پروژه تزریق و بهسازی بدنه سد کبار واقع در استان قم مناقصه یك مرحله‌ای 262

نمایش مشروح آگهی

بازدید:262

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 373

نمایش مشروح آگهی

بازدید:373

اصلاحیه شماره یک بهره برداری ، نگهداری و تعميرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسسیسات انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 275

نمایش مشروح آگهی

بازدید:275

اجرای تاسیسات هیدرولیکی سد کبار قم مناقصه یك مرحله‌ای 299

نمایش مشروح آگهی

بازدید:299

تجهیز ساختمان تله متری طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 278

نمایش مشروح آگهی

بازدید:278

طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) مناقصه یك مرحله‌ای 256

نمایش مشروح آگهی

بازدید:256

عملیات افزایش ارتفاع ، مرمت و لایروبی سد شاه اسماعییل مناقصه یك مرحله‌ای 237

نمایش مشروح آگهی

بازدید:237

طراحی ، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم کنترل و قرائت مرکزی ابزار دقیق سد ۱۵ خرداد مناقصه یك مرحله‌ای 257

نمایش مشروح آگهی

بازدید:257

عملیات لکه گیری و روکش آسفالت جاده های دسترسی مجموعه سد ۱۵ خرداد مناقصه یك مرحله‌ای 230

نمایش مشروح آگهی

بازدید:230

عملیات ساخت پیلارهای میکروژئودزی سد ۱۵ خرداد مناقصه یك مرحله‌ای 246

نمایش مشروح آگهی

بازدید:246

« 1 2 3 4 5 » صفحه: