چهارشنبه, 1 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) مبارک باد
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 350

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:350

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:290

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 330

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:330

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 324

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:324

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:548

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:250

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:534

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:313

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:437

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:398

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:433

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1902

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1902

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 442

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:442

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:432

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 337

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:337

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:289

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 650

نمایش مشروح آگهی

بازدید:650

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 285

نمایش مشروح آگهی

بازدید:285

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 301

نمایش مشروح آگهی

بازدید:301

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 322

نمایش مشروح آگهی

بازدید:322

« 1 2 3 4 5 » صفحه: