یکشنبه, 11 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:433

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 384

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:384

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:332

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:367

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:360

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 616

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:616

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:278

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 571

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:571

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 341

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:341

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:482

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 441

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:441

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:470

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1983

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1983

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:476

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:481

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:377

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:332

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 674

نمایش مشروح آگهی

بازدید:674

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 309

نمایش مشروح آگهی

بازدید:309

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 345

نمایش مشروح آگهی

بازدید:345

« 1 2 3 4 5 » صفحه: