چهارشنبه, 31 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:263

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 610

نمایش مشروح آگهی

بازدید:610

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 257

نمایش مشروح آگهی

بازدید:257

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 273

نمایش مشروح آگهی

بازدید:273

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 290

نمایش مشروح آگهی

بازدید:290

عملیات اجرایی پروژه تزریق و بهسازی بدنه سد کبار واقع در استان قم مناقصه یك مرحله‌ای 251

نمایش مشروح آگهی

بازدید:251

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 366

نمایش مشروح آگهی

بازدید:366

اصلاحیه شماره یک بهره برداری ، نگهداری و تعميرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسسیسات انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 260

نمایش مشروح آگهی

بازدید:260

اجرای تاسیسات هیدرولیکی سد کبار قم مناقصه یك مرحله‌ای 287

نمایش مشروح آگهی

بازدید:287

تجهیز ساختمان تله متری طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 267

نمایش مشروح آگهی

بازدید:267

طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) مناقصه یك مرحله‌ای 245

نمایش مشروح آگهی

بازدید:245

عملیات افزایش ارتفاع ، مرمت و لایروبی سد شاه اسماعییل مناقصه یك مرحله‌ای 225

نمایش مشروح آگهی

بازدید:225

طراحی ، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم کنترل و قرائت مرکزی ابزار دقیق سد ۱۵ خرداد مناقصه یك مرحله‌ای 248

نمایش مشروح آگهی

بازدید:248

عملیات لکه گیری و روکش آسفالت جاده های دسترسی مجموعه سد ۱۵ خرداد مناقصه یك مرحله‌ای 223

نمایش مشروح آگهی

بازدید:223

عملیات ساخت پیلارهای میکروژئودزی سد ۱۵ خرداد مناقصه یك مرحله‌ای 235

نمایش مشروح آگهی

بازدید:235

احداث سردهنه نهر دولت اباد مناقصه یك مرحله‌ای 212

نمایش مشروح آگهی

بازدید:212

حفاری چاه های مشاهده ای استان قم مناقصه یك مرحله‌ای 352

نمایش مشروح آگهی

بازدید:352

گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم مناقصه یك مرحله‌ای 342

نمایش مشروح آگهی

بازدید:342

« 1 2 3 4 » صفحه: