پنجشنبه, 3 اسفند 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:245

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 440

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:440

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:198

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 416

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:416

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:244

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:343

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:317

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:343

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1738

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1738

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:355

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:364

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 262

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:262

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:227

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 570

نمایش مشروح آگهی

بازدید:570

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 228

نمایش مشروح آگهی

بازدید:228

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 225

نمایش مشروح آگهی

بازدید:225

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 245

نمایش مشروح آگهی

بازدید:245

عملیات اجرایی پروژه تزریق و بهسازی بدنه سد کبار واقع در استان قم مناقصه یك مرحله‌ای 213

نمایش مشروح آگهی

بازدید:213

عملیات اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 329

نمایش مشروح آگهی

بازدید:329

اصلاحیه شماره یک بهره برداری ، نگهداری و تعميرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسسیسات انتقال آب از سد کوچری به شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای 228

نمایش مشروح آگهی

بازدید:228

« 1 2 3 4 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا