دوشنبه, 31 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
برق رسانی ب تصفیه خانه جدید قم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/21

بازدید:175

ساخت یک دستگاه شیرسوزنی 1600 میلی متر با فشار کاری 16 بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی مطابق نمونه فعلی در حال بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:163

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:147

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 267

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/24

بازدید:267

خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت ارزیابی دفتر قراردادها 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:397

نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد استعلام دفتر قراردادها 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:242

تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 310

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/03

بازدید:310

استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی استعلام دفتر قراردادها 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:248

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:223

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:411

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:342

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:378

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:470

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:484

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:360

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 408

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:408

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 560

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:560

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:294

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:510

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:403

« 1 2 3 4 5 » صفحه: