شنبه, 4 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/24

بازدید:251

خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت ارزیابی دفتر قراردادها 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:369

نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد استعلام دفتر قراردادها 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:214

تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/03

بازدید:287

استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی استعلام دفتر قراردادها 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:231

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:215

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:391

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:321

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:364

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 451

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:451

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 458

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:458

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:340

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 380

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:380

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 543

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:543

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:281

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:466

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:389

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 341

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:341

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:280

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:320

« 1 2 3 4 5 » صفحه: