سه‌شنبه, 1 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:300

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:230

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:270

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 264

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:264

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 466

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:466

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:214

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:443

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:266

تجدید خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:366

اجاره ساختمانهای مآزاد و بخشی از محدوده مجاز سد 15خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 332

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/08

بازدید:332

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/18

بازدید:362

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمان های اداری ستاد و منابع آب قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 1781

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:1781

خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه¬های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:377

مزایده اموال مستعمل و اسقاطی مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 381

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/07

بازدید:381

2/94 مزایده اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرادادهای شرکت 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:282

01/94 مناقصه فعالیت های پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/18

بازدید:249

مناقصه محدود خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای 593

نمایش مشروح آگهی

بازدید:593

خدمات عمومی ساختمان های شرکت مناقصه یك مرحله‌ای 243

نمایش مشروح آگهی

بازدید:243

پاسخ به سوالات مناقصه اجرای سیستم روشنایی و ارتینگ حوضچه های میان مسیری مناقصه یك مرحله‌ای 254

نمایش مشروح آگهی

بازدید:254

مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مناقصه یك مرحله‌ای 274

نمایش مشروح آگهی

بازدید:274

« 1 2 3 4 » صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا